HM Productions Intl.                                                                                 All Rights Reserved
copyright 2008 by HM Entertainment Inc.
címlapterv: Anna Kiss
ISBN 963 857 445 3
„A gazdag embernek a fingja sem
büdös." így foglalja össze Baba Pesa, a
Pénz Atyja világszemléletét. Neki
minden sikerült Kenya
függetlenné válása után.
Megszerzi a volt telepes házát, birtokát, gépeit. Terjeszkedik.
Szomszédaitól is felvásárolja földjeiket. Egy dologgal vall kudarcot.
Tehetséges fia félbehagyja az egyetemet és meghasonlottan,
alkoholmámorban az eldugott kis falu önjelölt prófétája lesz. Hiába
várják az esőt. Áldozatot mutatnak be a Kenya-hegy havas csúcsán
lakozó régi istennek is, de senki sem emlékszik az ősi szertartásra.
Mégis megjön az eső, de mindent elmos, elvágva az életért küzdők útját.

Mwangi fanyar, hahotára is fakasztó humorral mutatja be a régi értéket
felejtő, az új civilizáció árnyoldalaitól megzavarodott afrikai ember
dilemmáit.

A kenyai Meja Mwangi az afrikai és a kortárs angol nyelvű irodalom
kiemelkedő, rendkívül termékeny, Európa szerte elismert írója.
Afrika csendes
Afrika csendes
Kávé Kiadó, 1997
magyarra fordította : Arpad Kiss
Kariuki  by Meja Mwangi Sawa Sawa 2008