HM Productions Intl.                                        All Rights Reserved
copyright 2008 by HM Entertainment Inc.
címlapterv: Anna Kiss
Kariuki  by Meja Mwangi Sawa Sawa 2008
ISBN 963 00 45 66 4
Meja Mwangi (1948) kenyai író
negyedik könyve jelenik meg
magyarul. Kelet Afrika
egyiklegtermékenyebb
írója egy tucat könyvet, feleannyi filmforgatókönyvet írt.

Első könyvei, mint a Végezz velem gyorsan (1972), Ebek martaléka
(1973) Kenya rövid múltját, a függetlenségért küzdők nehéz
korszakát, a tegnapot tükrözik.

A hírnevet a Lefelé a River Roadon (1976) hozza meg számára,
melyet Shiva Naipul mint a kortárs kenyai irodalom jelentős hangját
elemzi egyik művében. Az 1979 ben megjelent Svábbogár-tánc
(előkészületben magyarul is) az előző könyvvel együtt a hirtelen a
rohamos fejlődésnek indult Kenya városi nyomorúságát idézik. Mwangi
a le-maradottak, a kiszorítottak, a bádogvárosban tengődök életét,
reményeik szétfoszlását rajzolja elénk, sötét, Dosztojevszkij
hangulatát idéző mélységekkel .

A magyarul is megjelent Nyomozás Bozótországban a pusztuló kenyai
vadvilág és az őket pusztító orvvadászat nagyvárosi, nemzetközi
alvilági maffiakapcsolatairól szól a két hős, egy angol és egy kenyai
páros harcáról. Sikerfilmnek szánt forgatókönyve sosem került
vászonra.

Mwangi évente képes megújulni Az 1987-ben megjelent Koldiiskenyér
(előkészületben magyaail is) írói fantáziájának szabad teret engedő,
már világpolgár Mwangi remeke, máig legolvasmányo-sabb, rendkívül
vizuálisan megjelenített Afrika. Két gyorsan megírt könyv után adja
közre a magyarul is megjelent Afrika csendes című könyvét 1992-ben,
mely két nemzetközi irodalmi díjat is nyert (Hememann African
Writers, Common-wealth Book Award), méltán. Mwangi legihletet-tebb,
legnagyobb szeretettel megirt könyve, még nyoma sincs benne az író
megkeseredett hangjának, amely eluralkodik A: utolsó dögvész
(megjelent magyarul 1999-ben, angolul 2000-ben) lapjain. A
kontinensét pusztító AIDS járvány, Afrika elszegényedése,
megnyomorodása ellenére is emberi összefogást kér, arra buzdít, bár
maga is tudja a keserű valóságot. Nincs hova menekülnie egy
kontinensnek. Mwangi írásából érződik erős érdeklődése a film iránt.
Képei, helyszín váltásai gyakran a kamera mozgását idéző vágások. A
dán írónő afrikai éveiről szóló Távol Afrikától című film (1985), a
Konyhás totó (1986, magyarul a Thikai lángfák c. Elspeth Huxley
regény alapján), a Beryl Markham életét idéző Árnyék a fiivön
(rendezte: Tony Richardson, 1988, magyarul könyvben: Követem a
Napot), a tragikus sorsú Goddal életéről szóló Gorillák a ködben
(1988) forgatásánál dolgozik. Jelenleg is a filmezés köti le,
forgatókönyvéhez reményeink szerint magyar szerző ír zenét.
Számos  nemzetközi  díjat kapott,  közöttük a Kariuki 1991-ben a
Deutsche Jugendliteraturpreis nyertese volt.

A kelet-afrikai Kenya, az egykori romantikus vadászparadicsom
kevesebb, mint három emberöltő alatt kapcsolódott be a világ
vérkeringésébe. Teleki Sámuel gróf háromszáz teherhordóval indult
útnak még 1889-ben a szárazföld felderítetlen, érintetlen belsejébe,
rubele ki dogo, de néhány évtizeddel később az angolok már vasútat
építettek. A Lunatic Expressnek, az ipari forradalom egyik
remekművének már elég három nap, hogy Mom-basából, az indiai
óceáni kikötőből a Viktória tóig, Ugandába, Afrika gyöngyszeméig
repítse utasát.
A békében és barátságban való
együttélést, az emberiség
legnagyobb próbatételét a könyv
főhősei, Kariuki, a kis kikuyu és
Nigel, az angol
kisfiú még természetesen, ösztönösen
teljesíti. A gyerekek együtt keresik a kalandot, a boldog pillanatokat
és életüket kockáztatják egymásért. A másik világban, mely körülveszi
őket, a felnőttek már félelemmel, haraggal méregetik egymást. Az
egyik az elvesztettet akarja visszaszerezni, a másik a megszerzettet
félti.

Kariuki bátyja, bár a Mau Mau tagja, megmenti a kis fehér embert,
hiszen testvérének barátja.
Történetünk idején még nem hangzott el az üzenet, hogy új szelek
fújnak a kontinensen (Mac-Millan fokvárosi beszéde, 1961) és majd új
politikát hoz a szél.

Kenyatta miniszterelnökként a flamingóiról híres Nakuruban a
bizonytalan angol telepesek előtt így beszélt: „Azt kívánjuk, hogy
maradjanak, gazdálkodjanak itt (Kenyában). Kölcsönösen meg kell
tanulnunk a megbocsátást. A társadalom nem fekete, barna, vagy
fehér angyalokból adódik össze. Emberek vagyunk, mindnyájan
tévedhetünk. A felejtés és a megbocsátás jó dolog. Maguknak is van
mit felejtem, épp úgy, mint nekem."
Kenya még abban az évben, 1963-ban lett független.
Az összefogást hirdeti az ország címerében szereplő jelszó is:
Harambee - csináljuk együtt.

Kenya a mai napig mintaállam Afrikában. A függetlenség óta
megháromszorozódott lakosság békében él az angolok által
betelepített indiaiak és az angol telepesek utódaival. Békés szigetként
ma-gaslott ki a függetlenné vált kontinens vérzivataros,
polgárháborúkról és diktátorok hátborzongató tetteiről szóló
történelmében, a világhatalmakjátszóterén. Ma, amikor Zimbabwéban
a napi politika uszít a bőrszínt megkülönböztető machinációkkal,
Kenya még mindig békés, bár sorsa megtépázott. Minden negyedik
ember AIDS-szel fertőzött, nagy a szegénység, a többpártrendszer
bevezetését követően, mint más országban is, etnikai hovatartozás
szerint tagozódik, különül el a népesség, osztódnak a civil szervezetek.

Tán ismét szükségük lesz egy bölcs és türelmes államférfira, amilyen
Kenyatta volt, aki évtizedes bebörtönzés után sérelmet, szenvedést
felejtve megteremtette és éltette a Harambee jelszó lényegét.

Vajon hogyan alakult a kis Kariuki sorsa a felnőtté válás során9
Mwangi müvei 14 nyelven jelentek meg, magyarul eddig három
könyve. A kedves érdeklődő olvasó megtalálja bennük - más nevek,
más szereplők alatt - a folytatást
A kiadó utószava
Kariuki, a kikuyu törzsbeli gyerek és
Nigel, az angol kisfiú együtt keresik a
kalandot,
a boldog pillanatokat. Körülöttük a felnőttek
világa, amely tele van gyűlölettel, félelemmel, viszállyal. De hiába
tiltják egymástól a két fiút, elszöknek az erdőbe, halásznak,
varacskos disznóra vadásznak, mígnem Nigelt foglyul ejtik az
erdő titokzatos fekete lakói. Kariuki elindul egyedül, hogy
megkeresse barátját.
Kariuki
Sawa Sawa,
2000
KARIUKI
magyarra fordította : Judit Biro
HM Books cover of The Mzungu Boy by Meja Mwangi