HM Productions Intl.                                        All Rights Reserved
copyright 2008 by HM Entertainment Inc.
Farlig vänskap  

Kariuki - Adventures with Little White Man, 1999
Översättare: Susanna Almqvist
Förlag: Hjulet 1999
Två trettonåriga pojkar, en vit och en svart är huvudpersoner i denna
berättelse som är full av barsk vardagshumor men också av kolonial
brutalitet. Till
skillnad från traditionella ungdomsböcker är den vite
godsägarsonen Nigel biperson och berättaren Kariuki är svart. De vitas liv är
oftast rena skämtet tycker byborna.

Efter diverse äventyr under olovliga strövtåg med byns alla hundar blir Nigel
kidnappad av Mau-Mau anhängare i skogen. Kariuki hittar honom men blir också
fasttagen. De befrias av Kariukis älskade storebror Hari, som i hemlighet hör till
Mau-Mau. Och Hari blir mördad - av Mau-Mau eller av de brittiska soldater som
söker efter Nigel - ingen vet.
[Britt Isaksson]
De var åtta stycken, stora och vilda man
allihop och med en lukt av buffel. I gruppen
återsåg jag ett par av dem som hade givit
mig
meddelandet till Hari, dels mannen med Bwana Ruins gevår och dels mannen med
arret, han som hade sagt att de skulle skara ut tungan på mig om jag någonsin
talade med någon om dem.
band våra fotter och satte munkavle på oss. Sedan lamnade de oss under en hog
med fårskinn. De slog sig ner vid eld-staden for att diskutera vart ode.
"Vi dodar dem", sade en av mannen.
"De år bara pojkar", sade en annan.

En dramatisk beråttelse från Kenya på 1950-talet, då en frihetsrorelse med
afrikaner, de så kailade mau-mauerna, gjorde uppror mot den engelska
kolonialmakten... Om den forbjudna vanskapen mellan en afrikansk pojke på en
gård och den vite agarens dotterson, som har kommit på besok från England
under sommarlovet, och inte forstår vad som forsiggår. De två fiskar tillsammans
och går på hemliga jaktutflykter med gårdens hundar, men en dag forsvinner den
vite pojken under deras strovtåg i skogen, och kamratens far misstanks for att
ligga bakom...
TRANSLATIONS