HM Productions Intl.                                        All Rights Reserved
copyright 2008 by HM Entertainment Inc.
Afrika csendes by Meja Mwangi
könyvet, feleannyi
Első könyvei, mint a Végezz velem gyorsan (1972), Ebek martaléka (1973) Kenya
rövid múltját, a függetlenségért küzdők nehéz korszakát, a tegnapot tükrözik.

A hírnevet a Lefelé a River Roadon (1976) hozza meg számára, melyet Shiva Naipul
mint a kortárs kenyai irodalom jelentős hangját elemzi egyik művében. Az 1979
ben megjelent Svábbogár-tánc (előkészületben magyarul is) az előző könyvvel
együtt a hirtelen a rohamos fejlődésnek indult Kenya városi nyomorúságát idézik.
Mwangi a le-maradottak, a kiszorítottak, a bádogvárosban tengődök életét,
reményeik szétfoszlását rajzolja elénk, sötét, Dosztojevszkij hangulatát idéző
mélységekkel .

A magyarul is megjelent Nyomozás Bozótországban a pusztuló kenyai vadvilág és
az őket pusztító orvvadászat nagyvárosi, nemzetközi alvilági maffiakapcsolatairól
szól a két hős, egy angol és egy kenyai páros harcáról. Sikerfilmnek szánt
forgatókönyve sosem került vászonra.

Mwangi évente képes megújulni Az 1987-ben megjelent Koldiiskenyér
(előkészületben magyaail is) írói fantáziájának szabad teret engedő, már
világpolgár Mwangi remeke, máig legolvasmányo-sabb, rendkívül vizuálisan
megjelenített Afrika. Két gyorsan megírt könyv után adja közre a magyarul is
megjelent Afrika csendes című könyvét 1992-ben, mely két nemzetközi irodalmi
díjat is nyert (Hememann African Writers, Common-wealth Book Award), méltán.
Mwangi legihletet-tebb, legnagyobb szeretettel megirt könyve, még nyoma sincs
benne az író megkeseredett hangjának, amely eluralkodik A: utolsó dögvész
(megjelent magyarul 1999-ben, angolul 2000-ben) lapjain. A kontinensét pusztító
AIDS járvány, Afrika elszegényedése, megnyomorodása ellenére is emberi
összefogást kér, arra buzdít, bár maga is tudja a keserű valóságot. Nincs hova
menekülnie egy kontinensnek. Mwangi írásából érződik erős érdeklődése a film
iránt. Képei, helyszín váltásai gyakran a kamera mozgását idéző vágások. A dán
írónő afrikai éveiről szóló Távol Afrikától című film (1985), a Konyhás totó (1986,
magyarul a Thikai lángfák c. Elspeth Huxley regény alapján), a Beryl Markham
életét idéző Árnyék a fiivön (rendezte: Tony Richardson, 1988, magyarul könyvben:
Követem a Napot), a tragikus sorsú Goddal életéről szóló Gorillák a ködben (1988)
forgatásánál dolgozik. Jelenleg is a filmezés köti le, forgatókönyvéhez reményeink
szerint magyar szerző ír zenét.
Számos  nemzetközi  díjat kapott,  közöttük a Kariuki 1991-ben a Deutsche
Jugendliteraturpreis nyertese volt.

A kelet-afrikai Kenya, az egykori romantikus vadászparadicsom kevesebb, mint
három emberöltő alatt kapcsolódott be a világ vérkeringésébe. Teleki Sámuel gróf
háromszáz teherhordóval indult útnak még 1889-ben a szárazföld felderítetlen,
érintetlen belsejébe, rubele ki dogo, de néhány évtizeddel később az angolok már
vasútat építettek. A Lunatic Expressnek, az ipari forradalom egyik remekművének
már elég három nap, hogy Mom-basából, az indiai óceáni kikötőből a Viktória tóig,
Ugandába, Afrika gyöngyszeméig repítse utasát.

A kikuyu mondák megemlítik a vaskígyón érkező fehérembereket, akiknek fakó
bőre vörösre ég az afrikai Nap alatt, testük színe a kiangerére, békára hasonlít.
A fehér ember elfoglalja, kisajátítja a legjobb termőföldeket, rezervátumba
kényszeríti a lakosságot. A brit védnökség alá helyezett ország lakói az első
világháború során a német fennhatóságú Tanganyikában harcoltak az angolok
oldalán. Az ötvenes évek elejétől szerveződött a gyarmati függőség lerázását
kitűző, a terrortól sem visszariadó, az angolokkal együttműködő honfitársaival is
kíméletlenül leszámoló Mau Mau mozgalom.
Ez a titkos társaság, amely nem ritkán erőszakosan toborzott - vérszerződéssel
megpecsételt -mozgalmához híveket, meghirdette harcát a „vörös idegenek"
kiszorítására. A másik függetlenségi mozgalom vezére Dzsomo Kenyatta volt.
Angliában tanult kulturális antropológiát
szól az állatvédők felhívása. Az
foglalja össze Baba Pesa, a Neki
minden sikerült Kenya
függetlenné válása után.
Megszerzi a
volt telepes házát, birtokát, gépeit. Terjeszkedik.
Szomszédaitól is felvásárolja földjeiket. Egy
- dülöngélnek Kamasz betűi a
Afrika csendes
1997
Kariuki, a kikuyu törzsbeli gyerek és Nigel,
kisfiú még természetesen, ösztönösen
másik világban, mely körülveszi őket, a felnőttek már félelemmel,